เปิดการประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะ

0 2

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้รับฟังนโยบายกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน , ข้อมูลการสำรวจครัวเรือนที่มีการจัดถังขยะเปียก , วิธีสาธิตการจัดทำถังขยะเปียก , ร่วมหารือแนวทางการจัดทำขยะเปียกในระดับชุมชน และได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านเรือนที่จัดทำถังขยะเปียก