สวัสดีปีใหม่

0 3

วันที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมสวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เพื่อเป็นศิริมงคลและร่วมสืบสานประเพณีไทยที่สืบทอดกันมา