ร่วมงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2566

0 4

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2566 ร่วมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ที่เข้าประกวดร้องเพลงและเยี่ยมชมนิทรรศการของดีอำเภอแม่ทะ