มอบเงินสำหรับนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บ

0 0
วันที่ 2 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดยดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
มอบเงินสำหรับนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บ
โครงการกีฬาเยาวชนและประชนตำบลน้ำโจ้
สนามโรงเรียนบ้านแม่ปุง ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง