บรรยากาศภายในงานรับวุฒิบัตรผู้จบการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำปี 2561

0 11

บรรยากาศภายในงานรับวุฒิบัตรผู้จบการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำปี 2561 โดยมีการแสดงจากเด็กๆระดับชั้นอนุบาลและมอบวุฒิบัตรการแข่งขันฉีกปะภาพ ปั้นดินน้ำมัน และระบายสี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้