ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดยนายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ได้กล่าวรายงานต่อนายอำเภอแม่ทะ…

สวัสดีปีใหม่โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันปีใหม่…

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

เจตจำนงค์สุจริต

สภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้

1 of 3

ข่าวประกาศ

1 of 2

เจตจำนงสุจริต

1 of 5

งานการเจ้าหน้าที่

1 of 6

คู่มือประชาชน

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง