วางพวงหรีดงานศพแม่ตอง สายตุ่นแก้ว

วางพวงหรีดงานศพแม่ตอง สายตุ่นแก้ว

0 12

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดย ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันวางพวงหรีดงานศพแม่ตอง สายตุ่นแก้ว มารดานางนุชจรี จันทร์ต๊ะวงศ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ณ บ้านแม่ปุง หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง