จ้างโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบประปาหมู่บ้านด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑๐,๐๐๐W บ้านม่อนแสนศรี หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 3

Read more...