จ้างโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรไฟกระพริบ และป้าย บ๑ บ้านฮ่องห้า หมู่ที่ ๑ บ้านม่อนแสนศรี หมู่ที่ ๖ บ้านแม่ปุง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...