จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายและรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 1

Read more...