ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

0 0

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ร่วมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่ทะ กิ่งกาชาดอำเภอแม่ทะ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลน้ำโจ้ ร่วมออกหน่วยศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอแม่ทะ ณ วัดบ้านต๋อ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง