พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

0 1

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมหัวหน้าส่วนราขการ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติและพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
และเวลา 19.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ มอบหมายให้ นายมนัส เครือแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้าง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง