โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

0 0

วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดยดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2567 โดยมีนายปรีชา สมชัย นายอำเภอแม่ทะ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ จุดตรวจบ้านแม่ปุง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง\