จ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลน้ำโจ้ (ประจำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...