ร่วมแสดงมุทิตาจิต

0 3

วันที่ 28 กันยายน 2566 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมด้วยปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานจ้างทุกท่าน ร่วมแสดงมุทิตาจิต งานเกษียณราชการ ครูละเอียด จันทร์แว่น ครูอันดับ (คศ.2) วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ผู้เกษียณอายุราชการ ขอขอบคุณครูละเอียด จันทร์แว่น ที่ปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลน้ำโจ้ตลอดอายุการทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่น อดทน ด้วยดีเสมอมา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้