จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๕ สายทาง บ้านหนอง หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 2

Read more...