โครงการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2566

0 6

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลน้ำโจ้นำโดย ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกานายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมนายปรีชา สมชัย นายอำเภอแม่ทะ นายชลธานี เชื้อน้อย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลำปาง เขต 3 นายชาญณรงค์ มาเรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอแม่ทะ เขต 2 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเปิดโครงการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2566 โดยมีนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ โดยวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการครั้งนี้เพื่อฟื้นฟู และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นที่สืบสานมาช้านาน สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนชาวตำบลน้ำโจ้ รักษาเอกลักษณ์ ของชาวตำบลน้ำโจ้ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของตำบลน้ำโจ้อีกด้วย ณ บริเวณลำน้ำจางบ้านหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง