ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตเทศบาลตำบลน้ำโจ้ จำนวน ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...