ประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้

0 1

วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยมีดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมด้วย