มอบเงินขวัญถุง

0 0

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ร่วมพิธีแลกเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน “ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม” โดยมีนายปรีชา สมชัย นายอำเภอแม่ทะ เป็นประธานเปิดพิธี และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทะ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านต๋อ และประชาชนบ้านต๋อ เข้าร่วมพิธี ณ วัดบ้านต๋อ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง