จ้างเหมารถตู้โดยสาร จำนวน 5 คัน ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 3

Read more...