จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายประวิทย์ คำทราย บ้านม่อนแสนศรี หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 1

Read more...