ประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้

0 1

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยมีดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมด้วย