ประชุมหารืออ่างเก็บน้ำบ้านหนอง

0 1

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ร่วมกับนายปรีชา สมชัย นายอำเภอแม่ทะ ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านหนอง ซึ่งเกิดการชำรุดเนื่องจากใช้งานมานานหลายปี ต้องได้รับการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน ณ ห้องประชุมอำเภอแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง