จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๑ (ข้างวัด) บ้านน้ำโจ้ หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 1

Read more...