ลงพื้นที่ตรวจการซ่อมแซมประปาบ้านต๋อแก้วพัฒนา หมู่ที่ 10

0 1

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ มอบหมายให้นายณัฐชนนท์ แก้วลังกา และนายมนัส เครือแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ลงพื้นที่ตรวจการซ่อมแซมประปาบ้านต๋อแก้วพัฒนา หมู่ที่ 10 ซึ่งตอนนี้ได้รับการซ่อมแซมสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว