ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

0 0

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อประชุมชี้แจงและรับฟังความต้องการของประชาชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้