ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้

0 5

ภารกิจ ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565

– เวลา 09.00 น. เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำบ่อดักไขมัน ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบจากน้ำเสียและการจัดการน้ำเสียเพื่อลดปัญหาการปล่อยน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจากคุณสุทธิพงษ์ ขวดแก้ว นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง เป็นวิทยากรการบรรยาย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้

– เวลา 13.30 น. ควบคุมการติดตั้งกระจกโค้งมนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ณ บ้านม่อนแสนศรี หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง