โครงการ การสร้างการรับรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีและกฎหมายเบื้องต้น

0 2

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ร่วมกับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง ได้จัดโครงการการสร้างการรับรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีและกฎหมายเบื้องต้นทั่วไป โดยมี ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง