โครงการโคกหนองนาโมเดล

0 0

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ดร.ธีระวัฒน์แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโคกหนองนาโมเดล ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าจ้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง