โครงการเสริมสร้างพัฒนาปัญญาเด็กไทย

0 2

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดโครงการเสริมสร้างพัฒนาปัญญาเด็กไทย โดยมีการจัดซุ้มกิจกรรมให้เด็ก ๆ ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมกับพี่ ๆ พนักงานเทศบาล อีกทั้งยังมีกิจกรรมให้เด็ก ๆ ได้แสดงความกล้าบนเวที พร้อมกิจกรรมการจับสลากเพื่อรับของรางวัลมากมาย และโอกาสนี้เทศบาลตำบลน้ำโจ้ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนของขวัญในวันเด็กมา ณ ที่นี้ด้วย