โครงการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ

0 4

วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm2.5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการดูแลตัวเองและสามารถป้องกันตนเองจากอันตรายจากฝุ่นละออง pm2.5 ได้ กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนทั่วไปและนักเรียนจากโรงเรียนทองทิพย์วิทยา โดยมีนายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้