โครงการเทศบาลพบประชาชนและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

0 8

โครงการเทศบาลพบประชาชน วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลน้ำโจ้นำโดยนายธีรวัฒน์ แก้วลังกานายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงาน เจ้าหน้าที่ จัดทำโครงการเทศบาลพบประชาชน เพื่อรับทราบปัญหาข้อเสนอแนะจากประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ศาลาประชาคมวัดบ้านประจำหมู่ที่ 2 และศาลาประชาคมหมู่บ้านต๋อแก้วพัฒนาหมู่ที่ 10