โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 2
18 สิงหาคม 2564
การปฏิบัติงานของนายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมกับรองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
เวลา 09.30 น.
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกี่ยวกับเชื้อราโครเดอร์มา ผู้เข้ารับการอบรบกลุ่มเกษรตรบ้านฮ่องห้าโดยวิทยากรจากเกษตร อำเภอแม่ทะ ณ วัดฮ่องห้า ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง