โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 2
25 สิงหาคม 2564
การปฏิบัติงานของนายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมกับรองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
เวลา 09.30 น. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การกำจัดแมลงเพลี้ยแป้งในต้นข้าว โดยมีกลุ่มเกษตรกรเข้ารับการอบรมผู้นำหมู่บ้านและ ท่านฯพระรนิภาส ฯเจ้าอาวาส วัดม่อนแสนศรีท่านมีความสนใจในด้านตามหลักเศรษกิจพอเพียง ณ วัดม่อนแสนศรี หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง