โครงการอบรมการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 1
24 สิงหาคม 2564
การปฏิบัติงานของนายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมกับรองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
เวลา 09.30 น.
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การกำจัดแมลงเพลี้ยแป้งในต้นข้าว ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเทศบาลตำบลน้ำโจ้ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง