โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564

0 37
23 สิงหาคม 2564
การปฏิบัติงานของนายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมกับรองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
เวลา 09.30 น.
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการกำจัดแมลงเพลี้ยแป้ง ในต้นข้าว และใส่ปุ๋ยชีวภาพ ณ บ้านหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง