โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

0 5

วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนา โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีท่านร้อยตำรวจเอก สัญญา บุญภา อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดลำปาง ให้เกี่ยรติเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง