โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

0 7

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ได้มอบหมายให้นายมนัส เครือแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร กิจกรรมสร้างเครือข่ายการเกษตรกรปลอดการเผา ณ เทศบาลตำบลน้ำโจ้อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง