โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

0 8

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานในการเปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ได้คัดเลือกตำบลน้ำโจ้ เป็นหนึ่งในตำบลเพื่อพัฒนาในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลและส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาตำบลอย่างยั่งยืน ณ วัดบ้านน้ำโจ้ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง