โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

0 2
19 สิงหาคม 2564
การปฏิบัติงานของนายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมกับรองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
เวลา 09.30 น.
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ สังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยจัดการอบรบการเพาะเห็ดนางฟ้า ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่กลุ่มเกษตร และผู้ที่สนใจ การอบรมครั้งนี้เพื่อนำไปประกอบอาชีพเสริม และปล่อยลูกปลานิลลงสระ ณ สวนเกษตรบ้านทุ่งน้ำโจ้ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง