โครงการมหกรรมสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลน้ำโจ้ ประจำปี 2565

0 5

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำโจ้ได้จัดโครงการมหกรรมสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลน้ำโจ้ ประจำปี 2565 โดยมีนายปรีชา สมชัย นายอำเภอแม่ทะ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ทุกหมู่บ้านร่วมเปิดโครงการ กิจกรรมการแข่งขันส้มตำลีลา พร้อมมอบประกาศนียบัตรอสม.ดีเด่น และเยี่ยมบูทนิทรรศการของทั้ง 10 หมู่บ้าน ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลน้ำโจ้