โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี พ.ศ. 2565

0 4

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดย ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้วยแม่ปุง บ้านน้ำโจ้ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง