โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป้าและหมอกควัน ประจำปี 2565

0 9
การปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรี
– เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดยนายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ได้จัดทำโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2565 ณ ป่าชุมชน บ้านหนอง หมู่ที่4,9 ตำบลน้ำโจ้ โดยมีนายปรีชา สมชัย นายอำเภอแม่ทะเป็นประธาน
-เวลา 13.30 น. เป็นประธานในการประชุมชมรมผู้สูงอายุตำบลน้ำโจ้
– เวลา 15.00 น. ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ทะ เข้าพบผู้จัดการโรงงานเคอร่าไทล์ เซรามิก และโรงงานพีเซนเตอร์ เซรามิก เพื่อหารือการสร้างห้องกักตัวผู้ป่วย โควิด-19