โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิต รายใหม่

0 1

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายธีรวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิต รายใหม่ ณ วัดบ้านแม่ปุง หมู่ที่7 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง