โครงการประเพณีแข่งขันเรือยาวประจำปี 2564

0 3
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดย ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินโครงการประเพณีแข่งขันเรือยาวประจำปี 2564 ณ บริเวณลำน้ำจางหมู่ที่ 4 บ้านหนอง ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน ส.ส.จรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง รองประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีทีมเรือเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 8 ทีม ผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมแม่คนงาม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมศิษย์เจ้าพ่อทองทิพย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมจั้นห้า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ ทีมลูกเจ้าพ่อพญาดง