โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565

0 6

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 น. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดย ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้จัดทำโครงการถวายเทียนพรรษาเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและร่วมกันสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง