โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

0 9

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยมีนายชาญณรงค์ มาเรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางลงพื้นที่ตรวจสอบตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลน้ำโจ้อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง