โครงการค้นหาผู้ใช้-เสพ-ติดยาเสพติดสู่การบำบัดรักษา

0 2

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่ทะ เจ้าหน้าที่สภ.แม่ทะ และผู้อำนวยการรพสต.ตำบลน้ำโจ้ ร่วมโครงการค้นหาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ผู้มีอาการทางจิตและผู้ป่วยจิตเวช เพื่อนำเข้าสู่บำบัดการรักษาของตำบลน้ำโจ้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้