โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลป.ถ. 12 ? 009 จากสายบ้านแม่ปุง หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำโจ้ ถึง สายบ้านนาคตแพะ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าตัน เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

0 3

Read more...